Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie pre seniorov

Úhrada za poskytované sociálne služby

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu

 

 1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Považská Bystrica o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určenie úhrad za ich poskytnutie a Doplnku č. 1
 2. Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje sumu úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
 3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

a/   za  odborné činnosti:

      -    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

      -    ošetrovateľskú starostlivosť

b/  za obslužné činnosti:     

  -    ubytovanie

  -    stravovanie

      -    upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

 1. Výška úhrady

a/ za odborné a obslužné činnosti s poberaním racionálnej stravy je stanovená 

    nasledovne:

jednolôžková izba                                                  397€ /mesiac

z toho:

-    odborné činnosti                                                    110 €

-    obslužné činnosti                                                   287 €

 

- dvojlôžková izba                                                      377€/mesiac

z toho:

-   odborné činnosti                                                      100 €

-   obslužné činnosti                                                     277 €

 

b/ za odborné a obslužné činnosti s poberaním diabetickej stravy je stanovená

    nasledovne:

jednolôžková izba                                                  406€ /mesiac

z toho:

-    odborné činnosti                                                    110 €

-    obslužné činnosti                                                   296 €

 

- dvojlôžková izba                                                      386€/mesiac

z toho:

-   odborné činnosti                                                      100 €

-   obslužné činnosti                                                     286 €

 

Výšku dohodnutej úhrady za poskytovanú sociálnu  službu môže  poskytovateľ sociálnej služby  upravovať   s   prihliadnutím   na   skutočne   poskytnutý   rozsah poskytovanej  sociálnej  služby  /podľa počtu kalendárnych dní v danom mesiaci a podľa skutočne odobratých jedál/, a ak  sa  zmenili  skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu.

 

Výška úhrady za ubytovanie

 1. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
 2. Za ubytovanie sa považuje:
  • príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, WC, kúpeľňa
  • prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstvá obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
  • vybavenie obytnej miestnosti /základné/ : lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a tieniace zariadenie,
  • vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti /základné/ : svietidlo, zrkadlo, umývadlo, WC misa, sprcha,
  • spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa, výťah, televízne prijímače,
  • vecné plnenie spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu a vybavenie zariadenia pre seniorov spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou, poistenie budov a zariadení, zákonné revízie a deratizácia.

 

 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


333036

Úvodná stránka