Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie pre seniorov

Postup prijatia do zariadenia

Zariadenie pre seniorov, Lánska 957/32, Považská Bystrica poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).

Forma poskytovania sociálnych služieb je celoročná pobytová.

Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby a jej formy za podmienok ustanovených týmto zákonom. Fyzická osoba má tiež právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok  ustanovených zákonom, požiada obec v mieste svojho trvalého bydliska o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

1.Obec v rozsahu svojej pôsobnosti koná, na základe písomnej „Žiadosti  o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“,  posúdi odkázanosť fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a vydá rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu podľa § 35 ods.1 písm. a) a b).

2. Fyzická osoba môže „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“  priniesť priamo do nášho zariadenia, alebo zaslať na adresu nášho zariadenia. Sociálnu službu poskytujeme podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov  na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby potrebujete:

- „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ – vypísanú a podpísanú 

- právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov “ – vydané obcou

- potvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok /rozhodnutie o výške dôchodku, a potvrdenie o iných príjmoch – ak ste iný príjem mali/

  • „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby...“ s úradne osvedčeným podpisom

V prípade, že Zariadenie pre seniorov, Lánska 957/32, Považská Bystrica je plne kapacitne obsadené, žiadosť s Vašim súhlasom zaevidujeme do evidencie doručených žiadostí  o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.

Doručené žiadosti sú zoradené vzostupne podľa dátumu doručenia. Poradie uchádzačov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,  je  zverejnené na našej internetovej stránke www.zpslanska.sk .

V prípade, že sa v zariadení pre seniorov  uvoľní miesto a budete  na prvom mieste v evidencii doručených žiadostí,  budeme Vás kontaktovať telefonicky a písomne.

Ak nesúhlasíte so zaradením Vašej „Žiadosti  o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ do evidencie doručených žiadostí nášho zariadenia,  túto môžete  zaslať na obec v mieste svojho trvalého bydliska, ktorá Vám doporučí  iné zariadenie pre seniorov v rámci okresu,  prípadne na celom území Slovenska.


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


333038

Úvodná stránka