Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie pre seniorov

Poskytovanie informácií

Zariadenie pre seniorov, Lánska 957/32  v Považskej Bystrici ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Zariadenie pre seniorov neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané u riaditeľky zariadenia.

Žiadosti možno podať:
- písomne (poštou), na adresu: Zariadenie pre seniorov, Lánska 957/32, 017 01 Považská Bystrica
- faxom: 042/4328351,
- elektronickou poštou (e-mailom): ddlanska@stonline.sk
- telefonicky: 042/4322320,
- osobne u riaditeľky zariadenia,

Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona zariadenie na požiadanie sprístupňuje :

- Vnútroorganizačné predpisy : Prevádzkový poriadok, smernice 
- Zákony a vyhlášky upravujúce činnosť zariadenia.

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v EUR) nasledovne:

1. za sprístupnenie informácie kopírovaním 0,03 EUR/A4 a 0,05 EUR/A3
2. za sprístupnenie informácie na diskete 0,66 EUR/ks
3. za sprístupnenie informácie na CD 1 EUR/ks
4. za sprístupnenie informácie e-mailom, faxom a telefonicky - bezplatne.
3. za sprístupnenie informácie občanom so zdravotným postihnutím - bezplatne

 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


333046

Úvodná stránka