Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie pre seniorov

Podmienky prijatia

Zariadenie pre seniorov, Lánska 957/32 Považská Bystrica, poskytuje sociálne služby v súlade so zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Forma poskytovania sociálnych služieb je celoročná pobytová.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

1. na obecnom úrade v mieste trvalého bydliska, si občan požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaním písomnej žiadosti. Od obce občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, podľa § 35 ods.1 písm.a) a b).

2. žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva obec na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa §74 ods.2 písm c zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách fyzická osoba priloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.   K žiadosti ešte priloží „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, úradne overenú, a „Rozhodnutie o výške dôchodku" – kópiu.

V prípade, že v ZpS voľné miesto nemá, fyzickú osobu s jej súhlasom zaradí do poradovníka čakateľov toho zariadenia o ktoré klient prejavil záujem, tak aby klient mohol zotrvať vo svojej komunite a zachovalo sa jeho právo voľby.
 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


333027

Úvodná stránka