Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie pre seniorov

Plán podujatí

Január :

- Slávnostný príhovor riaditeľky ZpS, želania do nového roka, prípitok, slávnostný obed.

- Spomienky a rozprava o zvykoch v rodinách prijímateľov sociálnej služby počas vianočných

a novoročných sviatkov.

- Návštevy na izbách imobilných prijímateľov sociálnej služby, individuálne aktivity.

- Spoločenské hry, spev ľudových piesní, želania jubilantom.

- Stretnutia v rehabilitačnej miestnosti, masážne kreslo, rotoped, jednoduché skupinové cvičenia.

- Počúvanie hudby, čítanie z denníkov a časopisov, hlasité čítanie aktualít, rozhovory.

- Informácie o knihách a kazetách v knižnici ZpS, požičiavanie, hlasité čítanie.

- Krátke vychádzky mobilných prijímateľov sociálnej služby v záhrade pri ZpS.

- Ergoterapia: doplnenie kroniky zariadenia, obnova nástenky zo života ZpS. stavanie/výroba

snehuliaka, zametanie snehu,

Február:

- Stretnutia prijímateľov sociálnej služby: rozhovory, hlasité čítanie z tlače, časopisov, kníh,

spoločenské hry.

- Rozprava na tému: fašiangové zvyky.

- Tvorivé dielne.

- Prednáška „Otužovanie ako prevencia respiračných ochorení“

- Stretnutia v rehabilitačnej miestnosti, masážne kreslo, rotoped, jednoduché skupinové cvičenia.

- Stretnutia s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby: rozhovory, hlasité čítanie z tlače, časopisov,

kníh, spoločenské hry.

- Návšteva integrovaného pracoviska CSS - Nádej, Považská Bystrica, prehliadka a príp. nákup

výrobkov vyrobených v rámci pracovných terapií, posedenie s občerstvením v kaviarni Nádej.

- Ergoterapia: zametanie snehu, výroba masiek a dekorácií s fašiangovou tématikou, výzdoba

spoločných priestorov ZpS.

Marec:

- Posedenie z príležitosti MDŽ, spev ľudových piesní, občerstvenie.

- Beseda prijímateľov sociálnej služby zariadenia s pracovníčkami mestskej knižnice.

- Stretnutia s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby: rozhovory, hlasité čítanie z tlače, časopisov,

kníh podľa ich individuálnych možností.

- Fašiangová veselica, tanec a spev s doprovodom harmoniky, masiek a s občerstvením

- Stretnutia v rehabilitačnej miestnosti, masážne kreslo, rotoped, jednoduché skupinové cvičenia.

· Návšteva výstavy kraslíc a veľkonočných aranžmánov v kine Mier.

· Účasť na voľbách prezidenta Slovenskej republiky.

- modlitba Krížovej cesty v piatok v pôstnom období.

- Ergoterapia: pečenie koláčov, výroba kraslíc a veľkonočných aranžmánov z prírodných

materiálov.

Apríl:

-Vtipnejší vyhráva.

- Veľkonočné sviatky, rozprava o veľkonočných zvykoch a jedlách v jednotlivých regiónoch.

- Návšteva detí z MŠ s kultúrnym programom.

- Zdravotná vychádzka k pameňu vody „očiarky“ na sídlisku Rozkvet.

- Stretnutia v rehabilitačnej miestnosti, masážne kreslo, rotoped, jednoduché skupinové cvičenia.

- Posedenie pri káve, počúvanie hudby, spev ľudových piesní, spoločenské hry.

- Stretnutia s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby: rozhovory, hlasité čítanie z tlače, časopisov,

kníh, spomienková terapia.

- Ekologický jarmok v centre mesta Pov. Bystrica – pešia vychádzka.

- Duchovná príprava na Veľkonočné sviatky.

- Ergoterapia: jarná brigáda - upratovanie okolia ZpS, úprava krov, príprava záhonov pre kvety

a zeleninu, výsev semien.

Máj:

- Májová „opekačka“ špekáčikov a slaniny v oddychovom areáli ZpS.

- Vychádzka do centra mesta k „máju“, posedenie v kaviarni na pešej zóne mesta.

- Krátke prechádzky po miestnej časti Lánska spojené s drobnými nákupmi.

- Deň Matiek – kultúrny program, zábava s občerstvením, spev ľudových piesní, tanec pri harmonike.

- Účasť na voľbách poslancov do Európskeho parlamentu

- Sledovanie udalostí 83. Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach.

- Klebietky pri káve, počúvanie hudby, spev ľudových piesní.

- Návštevy na izbách imobilných prijímateľov sociálnej služby, individuálne aktivity.

- Ergoterapia: výsadba muškátov, letničiek a priesad do záhonov pri ZpS, zalievanie záhonov.

Jún:

-Spoločná vychádzka prijímateľov sociálnej služby po chodníku popri rieke Domanižanke.

- Prednáška „Pitný režim dôležitý v každom veku“.

- Posednie s občerstvením, čítanie z dennej tlače, týždenníkov, rozhovory o aktuálnych

zaujímavostiach z domova a zo sveta

- Stretnutia s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby: rozhovory, hlasité čítanie z tlače, časopisov,

kníh, spoločenské hry.

- Autobusový výlet

- Ergoterapia: zalievanie, kyprenie, plevanie zeleninových a kvetinových záhonov, zber prvej úrody

zeleniny, zber, čistenie a sušenie liečivých bylín.

Júl:

- Premietanie filmu v spoločenskej miestnosti.

- Posedenia v besiedke v oddychovom areáli pri ZpS, spoločenské hry, lúštenie krížoviek.

- Skupinová biblioterapia: spoločné hlasité čítanie kníh podľa výberu.

- Návštevy na izbách imobilných prijímateľov sociálnej služby, individuálne aktivity.

- Pešia vychádzka, posedenie s občerstvením v cukrárni Napoli.

- Ergoterapia: starostlivosť o záhony, zber a konzumácia úrody ovocia a zeleniny.

August:

- Posedenia v altánku v oddychovej zóny zariadenia pri čaji/káve a zmrzline, rozhovory,

spomienky, aktuálne informácie o dianí v meste, spoločenské hry.

- Skupinová biblioterapia: spoločné hlasité čítanie kníh podľa výberu.

- Loptové hry v záhrade pri ZpS, resp. v rehabilitačnej miestnosti.

- Stretnutia s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby, rozhovory, hlasité čítanie časopisov, kníh,

spoločenské hry.

- Zdravotná vychádzka s mobilnými prijímateľmi sociálnej služby, posedenie v parku na Lánoch.

- Ergoterapia: doplnenie kroniky ZpS, aktualizácia nástenky, polievanie záhonov, zber úrody

September:

- Spoločná prechádzka prijímateľov sociálnej služby po chodníkoch v blízkom okolí zariadenia.

- Muzikoterapia: počúvanie hudby rôznych hudobných žánrov podľa výberu prijímateľov sociálnej

služby, spev piesní.

- Relaxačné posedenia s prijímateľmi sociálnej služby v altánku pri ZpS pri čaji/káve spojené

s čítaním dennej tlače, časopisov, lúštenie krížoviek.

- Návšteva „Považskobystrického jarmoku“, spojená s ochutnávkou miestnych špecialít, drobné

nákupy, prechádzka uličkou „starých remiesiel“ spojená s ukážkou tvorivých dielní jednotlivých

remeselníkov.

- Stretnutia v spoločenskej a rehabilitačnej miestnosti. spoločenské hry, čítanie z dennej tlače,

časopisov, masážne kreslo, rotoped.

- Návštevy na izbách imobilných prijímateľov sociálnej služby, individuálne aktivity.

- Ergoterapia: strihanie suchých letničiek, zber orechov, semien, šišiek, gaštanov, jesenné aranžmá.

Október:

- Spoločné posedenie v jedálni s kultúrnym programom a s občerstvením pri príležitosti

mesiaca úcty k starším.

- Rozcvička v rehabilitačnej miestnosti s využitím relaxačného kresla a rotopedu, následne

posedenia pri čaji/káve, rozhovory.

- Zdravotná vychádzka s mobilnými prijímateľmi sociálnej služby popri rieke Domanižanke, kŕmenie

kačíc.

- Stretnutie jubilantov mestskej časti Lány v kine Mier.

- Stretnutia s imobilnými prijímateľov sociálnej služby na izbách, rozhovory, hlasité čítanie,

spoločenské hry.

- Autobusový výlet

- Ergoterapia: hrabanie lístia, výroba svetlonosov z tekvíc, zdobenie svietnikov.

November :

- Posedenie v spoločenskej miestnosti, spomienky na blízkych zosnulých.

- Vychádzka po miestnej časti Lány, drobné nákupy.

· Katarínska zábava spojené s občerstvením, hudbou, spevom a tancom.

- Návštevy na izbách imobilných prijímateľov sociálnej služby, individuálne aktivity

- Stretnutia v spoločenskej a rehabilitačnej miestnosti. spoločenské hry, čítanie z dennej tlače,

časopisov, masážne kreslo, rotoped.

- Ergoterapia: pečenie kapustníkov, jesenná brigáda, hrabanie lístia a úprava okolia zariadenia,

zazimovanie trvaliek na kvetinovom záhone.

December:

- Mikuláš v zariadení s mikulášskou nádielkou.

- Návšteva výstavy vianočných dekorácií.

- Vianočné trhy v meste.

- Počúvanie a spev adventných piesní.

- Návšteva detí z MŠ a žiakov ZŠ spojené s kultúrnym vystúpením a občerstvením.

- Stretnutia s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby, spomienková terapia na tému biele Vianoce.

- Duchovná príprava na Vianoce.

- Spolupráca prijímateľov sociálnej služby pri príprave slávnostnej vianočnej tabule.

- Spoločná štedrá večera.

- Ergoterapia: výroba vianočných pozdravov a vianočných ozdôb, pečenie medovníkov, zdobenie

vianočných stromčekov, výzdoba spoločných priestorov ZpS.


 

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

Na spestrenie života v zariadení ponúkame

Vlastné-interné aktivity:

· posedenia pri čaji a káve

· počúvanie hudby, spev ľudových piesní

· stretnutia "na klebietkach" na dolnej chodbe

· vtipnejší vyhráva

· spoločné hlasité čítanie časopisov, kníh

· skupinové cvičenie

· relax v masážnom kresle a na rotopede

· hranie spoločenských hier ( kartové hry, človeče, nehnevaj sa, krížovky, sudoku,...)

· požičiavanie a výmena kníh, kaziet a CD

· besedy a prednášky

· posedenia v altánkoch pri zariadení

· opekanie špekáčikov a slaniny

· prechádzky po okolí

· posedenie v cukrárni/kaviarni

· ručné práce

· starostlivosť o kvetinový záhon, jahody, rajčiny, dreviny, trávnik

· zber ovocia, zeleniny, orechov a ochutnávky úrody

· pravidelné bohoslužby v sobotu/nedeľu a vo sviatok

· spoločnú svätú spoveď k prvému piatku v mesiaci

· duchovnú prípravu na Veľkonočné a Vianočné sviatky

· Fašiangová veselica

· Medzinárodný deň žien

· Veľkonočné posedenie

· Deň matiek

· Mesiac úcty k starším

· Katarínska zábava

· Mikuláš s nádielkou

· Spoločná štedrá večera

· Silvestrovské posedenie

· Autobusové výlety:

2x ročne podľa návrhov prijímateľov sociálnej služby

 

Učasť na externých aktivitách:

· Výstava kraslíc v kine Mier

· Marec mesiac knihy – beseda s pracovníčkami Považskej Knižnice v Považskej Bystrici

· Tvorivé dielne v Kreatívnych potrebách, na MÚ

· Návšteva CSS a Kaviarne Nádej

· Ekologický jarmok na pešej zóne v centre mesta

· Považskobystrický jarmok, ochutnávka miestnych špecialít

· Vianočné trhy v centre mesta Považská Bystrica

a ďalšie doplnené podľa aktuálnych návrhov a možností

Všetky aktivity ponúkame k dobrovoľnej účasti prijímateľov sociálnej služby, s doprovodom a pomocou personálu.


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


333034

Úvodná stránka