Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie pre seniorov

Celodenné stravovanie

Celodenné stravovanie je zabezpečené vlastnou kuchyňou, strava sa podáva v spoločnej jedálni. Pre klientov so sťaženou mobilitou je stravovanie zabezpečené individuálne na izbách v závislosti od ich zdravotného stavu.

   

Pripravujú sa 4 druhy diét:
- racionálna
- diabetická
- šetriaca
- neslaná

1. Stravníkmi v ZpS sú:
- občania, ktorým sa poskytujú sociálne služby v ZpS,
- zamestnanci ZpS.

2. Ďalšími stravníkmi môžu byť:
- občania, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,
- občania, pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie,
- zamestnanci iných organizácií, ktorí vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru činnosť súvisiacu s prevádzkou ZpS,
- zamestnancom orgánu, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť ZpS,
- študentom v čase vykonávania praxe v ZpS.

3. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia ZpS.

4. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.

5. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

6. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

7. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného pre každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnym ročným obdobiam, zvyklostiam danej lokality a pripomienkam stravníkov. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky.

8. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú vedúca stravovacej prevádzky, vedúca sociálno-zdravotného úseku a zástupca obyvateľov. Jedálny lístok schvaľuje riaditeľ zariadenia.
 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


333023

Úvodná stránka